Dataset

Basisregistratie: Inkomen (BRI) [DONL]

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Belastingdienst (Rijk)
Updated 04/10/2022 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
  • Taxation
  • Income policy
Publicity level Non Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen (ongeveer 13 miljoen burgers) die aangifte inkomstenbelasting doet. Overheidsorganisaties gebruiken de BRI om toeslagen, subsidies of uitkeringen te bepalen. Het inkomen dat is opgenomen in de BRI, heet het geregistreerd inkomen. Het geregistreerd inkomen (van het voorgaande jaar) is te raadplegen op MijnOverheid.

Voor operationele zaken over de BRI voor bronhouders en afnemers gaat u naar de website van Belastingdienst.

Hergebruik: Geen publiek hergebruik mogelijk.

Landing page: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/geregistreerde_inkomen_en_de_inkomensverklaring/alles_over_geregistreerde_inkomen/alles-over-het-geregistreerde-inkomen#

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Data schemes

Authentiek Inkomen

JSON Geen open licentie
name description
name Authentiek Inkomen Gegeven Het authentieke inkomensgegeven is het inkomen zoals dit is vastgesteld door de Belastingdienst over het betreffende belastingjaar. Voor de personen die geen aangifte hoeven te doen (zogenaamde niet beschrevenen) is dit het belastbaar jaarloon en voor de aangifteplichtige personen (beschrevenen) is dit het verzamelinkomen.