Dataset

Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Bijgewerkt 22-06-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens.

De gegevens van de nummeraanduiding zijn in deze services onderdeel van de adresseerbare objecten, hierbij wordt slechts 1 adres opgenomen, dus objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn niet compleet. In deze services zitten dus niet alle BAG adressen.

Aangezien niet alle BAG gegevens worden geleverd, adviseren wij u om de actuele gegevens in één van de BAG producten te controleren. Raadpleeg de BAG Viewer voor enkele bevragingen van BAG gegevens. Een overzicht van alle beschikbare producten kunt u vinden op de website https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bag .

De BAG WMS, BAG WFS en BAG API Individuele bevragingen zijn expliciet niet bedoeld voor bulkbevragingen waarmee veel gegevens in één keer worden opgevraagd en in een database worden verwerkt. Wilt u in één keer meer gegevens opvragen, dan raden wij u aan om gebruik te maken van onze BAG Geopackage (https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-geopackage) of BAG extract (https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-2.0-extract). De BAG Geopackage en de BAG extract kunt u downloaden via de Atom downloadservice: https://service.pdok.nl/lv/bag/atom/bag.xml .

Deze dataset wordt ook gebruikt voor het ontsluiten van het INSPIRE thema Gebouwen. Het betreft gebouwcontouren, constructieve onderdelen van gebouwen en ruimtelijke barrieres. Dit betreft niet-geharmoniseerde data uit de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

De service wordt dagelijks geactualiseerd.

Bestemmingspagina: https://www.kadaster.nl/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://github.com/kadaster/metagegevens-voorbeelden/raw/master/Terugmeldingen_BAG.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BAG (WMS)

OGC:WMS Publiek domein

https://service.pdok.nl/lv/bag/wms/v2_0?request=getCapabilities&service=WMS

accessPoint

BAG download Geopackage

ATOM Publiek domein

https://service.pdok.nl/lv/bag/atom/bag.xml

accessPoint

Documentatie

Informatiepagina over de BAG API Individuele Bevragingen

HTML Publiek domein
Download: https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-api-individuele-bevragingen

accessPoint

Linked open data BAG

HTML Publiek domein
Download: https://labs.kadaster.nl/cases/bag-ld

accessPoint

API van Linked open data BAG

HTML Publiek domein
Download: https://bag.basisregistraties.overheid.nl

accessPoint