type-icon

Dataset

Dataset Geobasis BAG Basisregistraties Adressen & Gebouwen Assen

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Assen
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 21-11-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Downloadbare bestanden (3)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten

Er zijn 10 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd.

Contactinformatie
Naam: Assen
E-mail: info@assen.nl
Website: https://www.assen.nl
Telefoon: 14 0592

Webservice

Dataset Geobasis BAG Basisregistraties Adressen & Gebouwen Assen WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://gis.assen.nl/arcgis/rest/services/GeoBasis/GeoBasis_BAG/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Dataset Geobasis BAG Basisregistraties Adressen & Gebouwen Assen WMS

Dataset Geobasis BAG Basisregistraties Adressen & Gebouwen Assen ArcGIS Map Service

JSON CC-BY (4.0)

https://gis.assen.nl/arcgis/rest/services/GeoBasis/GeoBasis_BAG/MapServer

Dataset Geobasis BAG Basisregistraties Adressen & Gebouwen Assen Map Service

Downloadbare bestanden

Dataset Geobasis BAG Basisregistraties Adressen & Gebouwen Assen CSV

CSV CC-BY (4.0)

Dataset Geobasis BAG Basisregistraties Adressen & Gebouwen Assen Map Service

Preview

Dataset Geobasis BAG Basisregistraties Adressen & Gebouwen Assen KML

KML CC-BY (4.0)

Dataset Geobasis BAG Basisregistraties Adressen & Gebouwen Assen Map Service

Dataset Geobasis BAG Basisregistraties Adressen & Gebouwen Assen Shapefile

SHAPE CC-BY (4.0)

Dataset Geobasis BAG Basisregistraties Adressen & Gebouwen Assen Map Service