Dataset

Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (vanaf 16-07-2014)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het bestand 'hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties' bevat voor alle in de beschikbare onderwijsregisters (vanaf studiejaar 2006/'07) voorkomende personen het hoogst behaalde diploma dat genoteerd staat in deze onderwijsregistraties tot en met het peilmoment (30 september van een bepaald studiejaar). Het geeft dus het hoogst behaalde diploma over alle onderwijssoorten heen en over alle (beschikbare) onderwijsjaren heen. De component bevat het opleidingsnummer behorende bij het diploma en het gegeven of dit hoogst behaalde diploma een startkwalificatie betreft.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het komt voor dat van personen met een startkwalificatie (STARTKWREG = '1') de specifieke opleidingscode onbekend is (OPLNR = '------'). Dit is het geval als de informatie over startkwalificatie afgeleid is uit gegevens over vooropleiding beschikbaar in de hoger onderwijs registers. De diploma's in het hoger onderwijs in de maand september van het peiljaar, worden pas het daaropvolgende jaar in het bestand opgenomen, omdat het studiejaar voor de diploma's in het hoger onderwijs van 1 september tot en met 30 augustus loopt. Het gaat om gemiddeld 3% van de diploma's (rond de 3.000 diploma's). Bij de andere onderwijssoorten loopt het studiejaar voor de diplomagegevens wel van 1 oktober tot en met 30 september.

Populatie

Elk record bevat van een (voormalig) student het nummer van de opleiding waar het diploma behaald is en het kenmerk of dit hoogst behaalde diploma een startkwalificatie betreft.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fef57

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset