Dataset

Basisregistraties van de gemeente Oss

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Oss
Bijgewerkt 12-12-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Economie
 • Huisvesting
 • Natuur en milieu
 • Ruimte en infrastructuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd (bron: digitaleoverheid.nl).

Er zijn 10 basisregistraties. Deze dataset bevat verwijzingen naar de versies van deze basisregistraties binnen de gemeente Oss die als opendata beschikbaar zijn.

De gemeente Oss biedt de volgende twee basisregistraties als opendata aan:

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • Basis Registratie Ondergrond (BRO)

Van een aantal van de basisregistraties is de gemeente Oss geen bronhouder en biedt deze derhalve niet aan via het dataportaal van de gemeente Oss. Het gaat om de basisregistraties:

 • Basisregistratie Kadaster (BRK)
 • Basisregistratie Topografie (BRT)
 • Basisregistratie Voertuigen (BRV)
 • Handelsregister (HR)

Een aantal basisregistraties worden niet openbaar gemaakt omdat deze niet als opendata gekenmerkt kunnen worden. Het betreft:

 • Basisregistratie Inkomen (BRI)
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) * Deze data wordt door de belastingsamenwerking BS-OB bijgehouden

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset