Dataset

Basisregistraties van de gemeente Oss

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Oss
Updated 12/12/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Economy
 • Housing
 • Nature and environment
 • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd (bron: digitaleoverheid.nl).

Er zijn 10 basisregistraties. Deze dataset bevat verwijzingen naar de versies van deze basisregistraties binnen de gemeente Oss die als opendata beschikbaar zijn.

De gemeente Oss biedt de volgende twee basisregistraties als opendata aan:

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • Basis Registratie Ondergrond (BRO)

Van een aantal van de basisregistraties is de gemeente Oss geen bronhouder en biedt deze derhalve niet aan via het dataportaal van de gemeente Oss. Het gaat om de basisregistraties:

 • Basisregistratie Kadaster (BRK)
 • Basisregistratie Topografie (BRT)
 • Basisregistratie Voertuigen (BRV)
 • Handelsregister (HR)

Een aantal basisregistraties worden niet openbaar gemaakt omdat deze niet als opendata gekenmerkt kunnen worden. Het betreft:

 • Basisregistratie Inkomen (BRI)
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) * Deze data wordt door de belastingsamenwerking BS-OB bijgehouden

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier