Dataset

Basisregistratie kadaster (BRK)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
  • Economy
  • Housing
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De Basisregistratie kadaster (BRK) bestaat uit administratieve gegevens met betrekking tot onroerende zaken en de bijbehorende rechtstoestand (eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken). Tevens maakt een kadastrale kaart hier onderdeel van uit, die in één oogopslag de ligging van de kadastrale percelen, grenzen en de perceelnummers weergeeft.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

BRK WMS

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://map.data.amsterdam.nl/maps/lki?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.0&SERVICE=wms

unknown

BRK WFS

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://map.data.amsterdam.nl/maps/lki?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wfs

unknown

Downloads

Amsterdamse BRK API

JSON CC-0 (1.0)

unknown

Documentation

Stelselpedia BRK

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/brk-index/

unknown

Data en Informatie Gemeente Amsterdam

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://data.amsterdam.nl/data/?modus=kaart&legenda=true

unknown