Dataset

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Oss
Updated 11/06/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

High value

Een high value dataset heeft een hoge waarde voor de samenleving.

Close
Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. De gegevens over adressen en gebouwen stellen zij centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). De gemeente Oss is verantwoordelijk voor de BAG binnen onze gemeentegrenzen.

Het Kadaster stelt gegevens vanuit de LV BAG op verschillende manieren beschikbaar, waaronder via de BAG Viewer. Met de BAG Viewer kunt u gegevens uit de LV BAG online opzoeken en bekijken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

BAG Viewer

HTML CC-BY (4.0)

Met deze BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) viewer kunt u de adressen en gebouwen opzoeken binnen de gemeente Oss, maar ook van heel Nederland. Als u onverhoopt een fout ontdekt binnen de gemeente Oss, kunt u contact opnemen met ons.