Dataset

Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 06/22/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens.

De gegevens van de nummeraanduiding zijn in deze services onderdeel van de adresseerbare objecten, hierbij wordt slechts 1 adres opgenomen, dus objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn niet compleet. In deze services zitten dus niet alle BAG adressen.

Aangezien niet alle BAG gegevens worden geleverd, adviseren wij u om de actuele gegevens in één van de BAG producten te controleren. Raadpleeg de BAG Viewer voor enkele bevragingen van BAG gegevens. Een overzicht van alle beschikbare producten kunt u vinden op de website https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bag .

De BAG WMS, BAG WFS en BAG API Individuele bevragingen zijn expliciet niet bedoeld voor bulkbevragingen waarmee veel gegevens in één keer worden opgevraagd en in een database worden verwerkt. Wilt u in één keer meer gegevens opvragen, dan raden wij u aan om gebruik te maken van onze BAG Geopackage (https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-geopackage) of BAG extract (https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-2.0-extract). De BAG Geopackage en de BAG extract kunt u downloaden via de Atom downloadservice: https://service.pdok.nl/lv/bag/atom/bag.xml .

Deze dataset wordt ook gebruikt voor het ontsluiten van het INSPIRE thema Gebouwen. Het betreft gebouwcontouren, constructieve onderdelen van gebouwen en ruimtelijke barrieres. Dit betreft niet-geharmoniseerde data uit de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

De service wordt dagelijks geactualiseerd.

Landing page: https://www.kadaster.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://github.com/kadaster/metagegevens-voorbeelden/raw/master/Terugmeldingen_BAG.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BAG (WMS)

OGC:WMS Publiek domein

https://service.pdok.nl/lv/bag/wms/v2_0?request=getCapabilities&service=WMS

accessPoint

BAG download Geopackage

ATOM Publiek domein

https://service.pdok.nl/lv/bag/atom/bag.xml

accessPoint

Documentation

Informatiepagina over de BAG API Individuele Bevragingen

HTML Publiek domein
Download: https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-api-individuele-bevragingen

accessPoint

Linked open data BAG

HTML Publiek domein
Download: https://labs.kadaster.nl/cases/bag-ld

accessPoint

API van Linked open data BAG

HTML Publiek domein
Download: https://bag.basisregistraties.overheid.nl

accessPoint