Dataset

BAG

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 02/09/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens.

De gegevens van de nummeraanduiding zijn in deze services onderdeel van de adresseerbare objecten, hierbij wordt slechts 1 adres opgenomen, dus objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn niet compleet. In deze services zitten dus niet alle BAG adressen.

Aangezien niet alle BAG gegevens worden geleverd, adviseren wij u om de actuele gegevens in één van de BAG producten te controleren. Raadpleeg de BAG Viewer voor enkele bevragingen van BAG gegevens. Een overzicht van alle beschikbare producten kunt u vinden op de website https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bag .

De BAG WMS, BAG WFS en BAG API Individuele bevragingen zijn expliciet niet bedoeld voor bulkbevragingen waarmee veel gegevens in één keer worden opgevraagd en in een database worden verwerkt. Wilt u in één keer meer gegevens opvragen, dan raden wij u aan om gebruik te maken van onze BAG Geopackage (https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-geopackage) of BAG extract (https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-2.0-extract). De BAG Geopackage en de BAG extract kunt u downloaden via de Atom downloadservice: https://service.pdok.nl/lv/bag/atom/bag.xml .

Deze dataset wordt ook gebruikt voor het ontsluiten van het INSPIRE thema Gebouwen. Het betreft gebouwcontouren, constructieve onderdelen van gebouwen en ruimtelijke barrieres. Dit betreft niet-geharmoniseerde data uit de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

De service wordt dagelijks geactualiseerd.

Landing page: https://www.kadaster.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

BAG (WMS)

OGC:WMS Publiek domein

https://service.pdok.nl/lv/bag/wms/v2_0?request=getCapabilities&service=WMS

accessPoint

BAG download Geopackage

ATOM Publiek domein

https://service.pdok.nl/lv/bag/atom/bag.xml

accessPoint

Documentation

Informatiepagina over de BAG API Individuele Bevragingen

HTML Publiek domein
Download: https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/adressen-en-gebouwen/bag-api-individuele-bevragingen

accessPoint

Linked open data BAG

HTML Publiek domein
Download: https://labs.kadaster.nl/cases/bag-ld

accessPoint

API van Linked open data BAG

HTML Publiek domein
Download: https://bag.basisregistraties.overheid.nl

accessPoint