Datasets

9 datasets

 • Deze feature service bevat kaartlagen m.b.t. kunstwerken en gebouwen.   Services zonder versienummer kunnen en worden continu aangepast en dus niet via releases. Wanneer afnemers van deze servic...

  Data owner: Prorail (Rijk)
  Updated: 09/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Railway
 • Naast de monumenten adreslijst is er ook een adreslijst met ongeveer 500 'beeldbepalende' gebouwen. Dit zijn gebouwen die horen bij een 'beschermd stads- of dorpsgezicht'. Een gebouw kan beeldbepalend...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 09/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De BAG terugmeldingenservice bevat alle recente meldingen op informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) waarover twijfel bestaat. De service toont de locatie, inhoud en status van d...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 06/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amsterd...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
  • Housing
  • Space and infrastructure
 • Dataset

  BAG

  De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met ee...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 05/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Organisation and policy
 • De basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) bevat gegevens over Panden, Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen en de bijbehorende Adressen (nummeraanduidingen) , Woonplaatsen en het vastst...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 11/04/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Dataset

  BAG panden

  Panden binnen de BAG. Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afslu...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dataset

  BAG geometrie

  De Basisregistratie Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van ...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dataset met alle huurobjecten die deels in eigendom zijn van gemeente Utrecht (bijv. gebouwen en percelen) en worden verhuurd. In deze dataset staat het volgende vermeld per object: gebouw of perceel;...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 04/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Housing