Dataset

Kernregistratie monumenten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 06/02/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
  • Economy
  • Housing
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amsterdam. De Erfgoedverordening regelt onder meer de aanwijzing van objecten tot gemeentelijk monument. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wijst namens de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap objecten aan als rijksmonument. Het Unesco werelderfgoed gebied in de binnenstad maakt onderdeel uit van deze kernregistratie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Monumenten WMS

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://map.data.amsterdam.nl/maps/monumenten?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.0&SERVICE=wms

unknown

Downloads

Monumenten API

JSON CC-0 (1.0)

unknown

Documentation

Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten op kaart

HTML CC-0 (1.0)
Download: http://maps.amsterdam.nl/monumenten/?LANG=nl

unknown

Stelselpedia Monumenten

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/monumenten-index/

unknown