Datasets

11 datasets

 • Traditionele windmolens hebben een groot visueel en ruimtelijk belang. Daarom zijn ze als afzonderlijk object opgenomen. De provincie Zuid-Holland voert een beschermend beleid voor de omgeving van dez...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Traditionele windmolens hebben een groot visueel en ruimtelijk belang. Daarom zijn ze als afzonderlijk object opgenomen. De provincie Zuid-Holland voert een beschermend beleid voor de omgeving van dez...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dit bestand bevat traditionele windmolens zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Gebouwd erfgoed is mede bepalend voor het landschap, de beleving van ruimtelijke kwalite...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
  • Spatial planning
 • Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die vervolgens gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit, het m...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amsterd...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
  • Housing
  • Space and infrastructure
 • Bestand met verdwenen molens en type molen. De bestaande molens zijn opgenomen in de bestanden Rijksmonumenten en Jongere Bouwkunst.

  Data owner: Fryslan (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dit bestand bevat de molenbiotopen met een aantal kenmerken, zoals naam, locatie, type en de score - goed, aanvaardbaar, matig, bedenkelijk of slecht-. De provincies Groningen, Gelderland, Zuid-Hollan...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Overzicht van alle molens die hebben gestaan in Wormerland, Oostzaan en Zaanstad. Van de molens zijn de naam, functie, type, bouwjaar en sloop datum bekend. Het is mogelijk om zo overzichten te maken ...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • De molenbiotoop is het gebied rondom een historische of monumentale molen met een straal van 400 meter gerekend vanaf het middelpunt van de molen. In bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronde...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Ligging van watermolens in de afgelopen 8 eeuwen. Omdat in de loop van de tijd watermolens zijn verdwenen en zijn bijgebouwd gaat het om een totaal beeld en niet om een momentopname.

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 04/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water

Filter your results