Datasets

5 datasets

 • De dataset 'weidemolens en windmotoren' bevat de landsdekkende kartering van deze typen molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen in de database van www.molendatabase.net. Alle...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amsterd...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
  • Housing
  • Space and infrastructure
 • Dataset

  Molens

  De dataset 'molens' bevat de landsdekkende kartering van 'klassieke' molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen. Alleen de bestaande molens of nog zichtbare molenrestanten zijn ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 12/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De dataset 'verdwenen molens' bevat de landsdekkende kartering van verdwenen molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen, opgenomen in molendatabase.org. Alleen de verdwenen mole...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Werkingsgebieden & beperkingengebieden Omgevingswet waterschap Hunze en Aa's. Werkingsgebieden zijn de locaties die aan de verschillende regels uit de Waterschapsverordening Hunze en Aa's zijn gek...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/23/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy

Filter your results