Datasets

4 datasets

 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amsterd...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
  • Housing
  • Space and infrastructure
 • Dataset

  Landweren

  Een landweer is een laatmiddeleeuwse (vaak 14de of 15de-eeuwse) aarden wal die werd aangelegd om het grondgebied buiten een nederzetting te beveiligen. Landweren zijn zo’n twee meter hoog – en inclusi...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Soil
 • Dataset

  Kastelen

  De dataset 'kastelen' bevat de landsdekkende karting van intacte kastelen, kasteelruïnes en gebouwen met origineel muurwerk van kastelen, alsmede ringwalburgen. Het betreft dus nog zichtbare bovengron...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • "Het ""Landfront"", dat de noordelijke verdedigingslinie van het ""Verteidigungsbereich Vlissingen"" vormde, liep van Fort Rammekens, over Oud en Nieuw Abeele, langs de noordzijde van Koudekerke tot i...

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation