type-icon

Dataset

Zoeken

4 datasets

 • "Het ""Landfront"", dat de noordelijke verdedigingslinie van het ""Verteidigungsbereich Vlissingen"" vormde, liep van Fort Rammekens, over Oud en Nieuw Abeele, langs de noordzijde van Koudekerke tot i...

  Bijgewerkt: 08-08-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Provincie Zeeland
 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amster...

  Bijgewerkt: 01-08-2020
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
 • type-icon

  Dataset

  Kastelen

  De dataset ‘kastelen’ bevat de landsdekkende kartering van intacte kastelen, kasteelruïnes en gebouwen met origineel muurwerk van kastelen, alsmede ringwalburgen. Het betreft dus nog zichtbare bovengr...

  Bijgewerkt: 01-08-2020
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • type-icon

  Dataset

  Landweren

  Een landweer is een laatmiddeleeuwse (vaak 14de of 15de-eeuwse) aarden wal die werd aangelegd om het grondgebied buiten een nederzetting te beveiligen. Landweren zijn zo’n twee meter hoog – en inclusi...

  Bijgewerkt: 01-08-2020
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Filter je resultaten