Datasets

21 datasets

 • De dataset 'weidemolens en windmotoren' bevat de landsdekkende kartering van deze typen molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen in de database van www.molendatabase.net. Alle...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Archeologische monumenten. Vanaf de vroegste prehistorie tot de tegenwoordige tijd hebben de bewoners hun sporen in de bodem van Overijssel achtergelaten. Dit bodemarchief is een belangrijke en voor d...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 08/29/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De archeologische monumenten zoals gehanteerd door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke archeologische terrei...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 06/10/2023 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dataset

  Steenkoolmijnen

  De dataset "steenkoolmijnen" toont de dertien mijnzetels die Nederland heeft gekend. De oudste was de Domaniale mijn in Kerkrade die al in de 19e eeuw produceerde. De laatste werd in 1928 in productie...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 06/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amsterd...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
  • Housing
  • Space and infrastructure
 • Dataset

  Rijksmonumenten

  Puntlocaties en contouren van monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens zijn ontleend aan het Rij...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 05/16/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets, namelijk: de dataset van de monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument, de dataset van de ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 04/15/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Bestanden met informatie over de monumentale status van kunstwerken ouder dan 1966 in beheer van Rijkswaterstaat deel uitmakend van het hoofdwegennetwerk (HWN), hoofdvaarwegennetwerk (HWVN) en hoofdwa...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 12/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset

  Molens

  De dataset 'molens' bevat de landsdekkende kartering van 'klassieke' molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen. Alleen de bestaande molens of nog zichtbare molenrestanten zijn ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 12/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • In deze dataset zijn de gegevens opgenomen van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens in...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning

Filter your results