Dataset

Rijksmonumenten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 07/15/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Puntlocaties en contouren van monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens zijn ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en worden elke nacht geactualiseerd. Een monument dat is ingeschreven in dit register heeft de beschermde status. Als de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet is afgerond dan heeft het een voorbeschermde status. Het onderscheid tussen gebouwde en archeologische rijksmonumenten kan worden gemaakt m.b.v. de waarden van het veld aard_monument, namelijk resp. onroerend gebouwd en archeologisch.

Landing page: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/rijksmonumentenregister

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wms?service=WMS&request=GetMap&version=1.3.0&layers=rijksmonumentpunten,rijksmonumentcontouren&styles=Categorie_en_juridische_status_rijksmonumentpunten,Rijksmonumentdico_aard&CRS=EPSG:28992&format=image/png&height=150&width=200&bbox=52780,391090,53080,391315
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

rijksmonumentpunten

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

rijksmonumentcontouren

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

rijksmonumentpunten

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

accessPoint

rijksmonumentcontouren

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

accessPoint