Dataset

Rijksmonumenten (verouderd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 06/10/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In de dataset 'Rijksmonumenten (verouderd)' zijn gegevens opgenomen van monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis.

LET OP: deze dataset is verouderd en zal VANAF 31 maart 2024 NIET MEER BESCHIKBAAR zijn! De dataset is vervangen door de dataset 'Rijksmonumenten' (zie: https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/eedd39d6-b427-4e11-90fd-f5054241c3a7).

De gegevens in de dataset zijn destijds ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Landing page: https://services.rce.geovoorziening.nl/www/Rijksmonumenten_datastructuur.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.rce.geovoorziening.nl/www/PreviewRijksmonumentenKlein200x150.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

NationalListedMonuments

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

NationalListedMonuments

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

Atom feed NationalListedMonuments

ATOM CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/www/download/data/Rijksmonumenten_nl.xml

accessPoint

Documentation

Linked data INSPIRE en High Value datasets RCE

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/rce/-/stories/High-Value-datasets

accessPoint