Datasets

13 datasets

 • De dataset 'weidemolens en windmotoren' bevat de landsdekkende kartering van deze typen molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen in de database van www.molendatabase.net. Alle...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dataset

  Steenkoolmijnen

  De dataset "steenkoolmijnen" toont de dertien mijnzetels die Nederland heeft gekend. De oudste was de Domaniale mijn in Kerkrade die al in de 19e eeuw produceerde. De laatste werd in 1928 in productie...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 06/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amsterd...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
  • Housing
  • Space and infrastructure
 • Dataset

  Rijksmonumenten

  Puntlocaties en contouren van monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens zijn ontleend aan het Rij...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 05/16/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets, namelijk: de dataset van de monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument, de dataset van de ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 04/15/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Dataset

  Molens

  De dataset 'molens' bevat de landsdekkende kartering van 'klassieke' molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen. Alleen de bestaande molens of nog zichtbare molenrestanten zijn ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 12/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • In deze dataset zijn de gegevens opgenomen van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens in...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Dataset

  Gemalen

  Deze dataset bevat de landsdekkende kartering van gemalen volgens de gegevens van de Nederlandse Gemalenstichting (NSG). Zowel de bestaande gemalen (al of niet werkend) als de locaties van verdwenen g...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • In de dataset 'Rijksmonumenten (verouderd)' zijn gegevens opgenomen van monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale beteke...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Dataset

  Hunebedden

  In de dataset 'Hunebedden' zijn de locaties opgenomen van alle hunebedden die nog zichtbaar zijn.

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation