Dataset

10 datasets

 • De Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/09/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Wederopbouw is één van de vijf onderdelen van de Visie Erfgoed en Ruimte. Als onderdeel van het speerpunt wederopbouw zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden geselecteerd a...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Deze dataset bevat alle gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. De gegevens zijn conform INSPIRE geharmoniseerd. De kwaliteit van de ligging van de begrenzing van de st...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Dataset

  Rijksmonumenten

  Puntlocaties en contouren van monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens zijn ontleend aan het Rij...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 09/21/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • In de dataset 'Rijksmonumenten (verouderd)' zijn gegevens opgenomen van monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale beteke...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 09/20/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Dataset

  Buitenplaatsen

  De dataset bevat de begrenzingen van de rijksbeschermde buitenplaatsen waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nauwkeurige digitale begrenzing van heeft gemaakt.

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 09/13/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De MIP Gemeentebeschrijvingen vormen een verzameling beschrijvingen van de historischgeografische, sociaaleconomische, architectuurhistorische, bouwhistorische en stedenbouwkundige ontwikkelingen van ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 09/13/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • In deze dataset zijn de gegevens opgenomen van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens in...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 09/13/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets, namelijk: de dataset van de monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument, de dataset van de ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 09/13/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • In de MIP Objecten database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940.

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 09/13/2021 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning