Dataset

Stads- en Dorpsgezichten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988). In de default weergave van de INSPIRE Web Map Service worden alleen de aangewezen stads- en dorpsgezichten getoond. De kwaliteit van de ligging van de begrenzing van de stads- en dorpsgezichten is wisselend. Zie de informatie over de datakwaliteit.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.rce.geovoorziening.nl/www/PreviewStadsEnDorpsgezichtenKlein200x150.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Townscapes

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

Townscapes

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

Atom feed Townscapes

ATOM CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/www/download/data/Stads_en_Dorpsgezichten_nl.xml

accessPoint

Documentation