Dataset

Stads- en dorpsgezichten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De RACM Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor (recent of langer geleden) de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988). Dit betekent dat de kaartlaag niet alleen de gebieden bevat waarvoor de procedure nog loopt en waarvoor de procedure heeft geresulteerd in een aanwijzing als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht maar ook waarvoor de aanwijzing inmiddels is ingetrokken. Doel van vervaardiging: Website Cultuur Historiche Struktuur

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/chs/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=chs:geocmd_chsdrpstdgezvvl&styles=&bbox=13562.6711000018,365798.678199999,74500.9576999992,416721.3191&width=768&height=641&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geocmd_chsdrpstdgezvvl

OGC:WMS Onbekende licentie

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/chs/wms?request=GetCapabilities

Dorps en Stadsgezichten

geocmd_chsdrpstdgezvvl

OGC:WFS Onbekende licentie

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/chs/wfs?request=GetCapabilities

Dorps en Stadsgezichten