Dataset

Stads- en Dorpsgezichten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Bijgewerkt 10-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988). In de default weergave van de INSPIRE Web Map Service worden alleen de aangewezen stads- en dorpsgezichten getoond. De kwaliteit van de ligging van de begrenzing van de stads- en dorpsgezichten is wisselend. Zie de informatie over de datakwaliteit.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://services.rce.geovoorziening.nl/www/PreviewStadsEnDorpsgezichtenKlein200x150.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Townscapes

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

Townscapes

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint

Atom feed Townscapes

ATOM CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/www/download/data/Stads_en_Dorpsgezichten_nl.xml

accessPoint

Documentatie

Linked data INSPIRE en High Value datasets RCE

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/rce/-/stories/High-Value-datasets

accessPoint