Dataset

Monumenten Inventarisatie Project (MIP) Objecten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In de MIP Objecten database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.rce.geovoorziening.nl/www/PreviewMIPobjectenKlein200x150.png
Gegenereerde grafische weergave

Documentation

Downloadpagina MIP objecten database

HTML Publiek domein
Download: https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/mip-objecten

accessPoint