Dataset

Netwerkanalyse 2018 - Inventarisatie knelpunten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
  • Water
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De provincie heeft een wettelijke taak en rol op het gebied van bereikbaarheid. Daarbij is bereikbaarheid geen op zichzelf staand doel, maar bevordert de economische ontwikkeling en leefbaarheid van Zuid-Holland. Een goede ontsluiting van woon- en werkgebieden is essentieel, dus is bereikbaarheid een voorwaarde voor ruimtelijke plannen.

De provincie Zuid-Holland wil een goed inzicht hebben en geven voor de verschillende infrastructuurnetwerken zoals wegen, fietsnetwerken, openbaar vervoer en vaarwegen en waar zij elkaar (kunnen) versterken (kansen) en belemmeren (knelpunten). Ruimtelijke-economische ontwikkelingen, leefbaarheid, omgevingskwaliteit in relatie tot doorstroming, reistijd en verkeersveiligheid zijn hierbij belangrijke factoren.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3ANETWERKANALYSE_2018_INVENTARISATIE_KNELPUNTEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

NETWERKANALYSE_2018_INVENTARISATIE_KNELPUNTEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Netwerkanalyse 2018 - Inventarisatie knelpunten

NETWERKANALYSE_2018_INVENTARISATIE_KNELPUNTEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Netwerkanalyse 2018 - Inventarisatie knelpunten

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Inventarisatie knelpunten, Inventarisatie knelpunten fiets, Inventarisatie knelpunten openbaar vervoer, Inventarisatie knelpunten overig, Inventarisatie knelpunten vaarwegen, Inventarisatie knelpunten wegen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_netwerkanalyse/MapServer

accessPoint