Dataset

Data inventarisatie data.overheid.nl

Permanent linkCopied
State Available
Data owner KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Sinds 2015 zijn alle ministeries gestart met een jaarlijkse rijksbrede data inventarisatie. Een data inventarisatie is een manier om alle beschikbare data in een organisatie in kaart te brengen en te onderzoeken welke data geschikt is om als open data te publiceren. Per departement wordt aangegeven welke datasets beschikbaar zijn voor hergebruik, welke nog openbaar worden en welke datasets gesloten blijven vanwege (bijvoorbeeld) persoonsgegevens. De data inventarisatie is volledig openbaar en levert jaarlijks vele nieuwe beschikbare datasets op. Sinds 2017 is de data inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren die data publiceren op data.overheid.nl. De data inventarisatie is niet verplicht onder data-eigenaren, vandaar dat niet alle eigenaren mee hebben gedaan aan de data inventarisatie. Data.overheid.nl heeft de data inventarisatie van 2015 tot en met 2018 begeleid.

Landing page: https://data.overheid.nl/data-inventarisatie

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Inventarisatie 2015 in csv formaat

CSV CC-0 (1.0)

Inventarisatie 2015 uitgepakt uit het bestand in csv formaat

Inventarisatie 2015 in xlsx formaat

XLSX CC-0 (1.0)

Inventarisatie 2015 uitgepakt uit het bestand in xlsx formaat

Inventarisatie 2016 in csv formaat

CSV CC-0 (1.0)

Inventarisatie 2016 uitgepakt uit het bestand in csv formaat

Inventarisatie 2016 in xlsx formaat

XLSX CC-0 (1.0)

Inventarisatie 2016 uitgepakt uit het bestand in xlsx formaat

Inventarisatie 2017 in csv formaat

CSV CC-0 (1.0)

Inventarisatie 2017 uitgepakt uit het bestand in csv formaat.

Inventarisatie 2017 in xlsx formaat

XLSX CC-0 (1.0)

Inventarisatie 2017 uitgepakt uit het bestand in xlsx formaat

Inventarisatie 2018 in csv formaat

CSV CC-0 (1.0)

Inventarisatie 2018 uitgepakt uit het bestand in csv formaat

Inventarisatie 2018 in xlsx formaat

XLSX CC-0 (1.0)

Inventarisatie 2018 uitgepakt uit het bestand in xlsx formaat