Datasets

15 datasets

 • Onder waardevolle kleine wateren verstaan we naast bronnen en vennen ook bovenlopen in Overijssel met een hoge biodiversiteit en landschappelijke waarde. Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn wa...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 03/22/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
  • Spatial planning
  • Organisation and policy
  • Transport
 • Oppervlaktewateren in Overijssel (lijnenbestand). Alle oppervlaktewateren die in de Omgevingsvisie een rol spelen. Gerelateerde dataset “water_polygon” bevat de vlakken. Het betreft rivieren, beken, k...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 03/22/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
  • Spatial planning
  • Organisation and policy
  • Transport
 • De provincie Utrecht legt een norm vast voor het beschermingsniveau van regionale waterkeringen. Deze keringen zijn in beheer bij het waterschap (Waterschap Vallei en Veluwe). Dit is gedaan in het b...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 01/15/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
  • Spatial planning
 • De provincie Utrecht legt een norm vast voor het beschermingsniveau van regionale waterkeringen. Deze keringen zijn in beheer bij het waterschap (Waterschap Rivierenland). Dit is gedaan in het beslu...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 01/15/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
  • Spatial planning
 • Dataset

  Waterschappen

  Het bestand geeft van ieder waterschap in Nederland de grens, de naam en de zetel (plaats van vestiging).

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Water
  • Spatial planning
 • Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe normen voor primaire waterkeringen. De primaire waterkeringen zijn niet langer ingedeeld in dijkringen maar in dijktrajecten. Iedere twaalf jaar beoordelen de waterb...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Water
  • Spatial planning
 • Deze kaartlaag toont de regionale waterkeringen in de provincie Zuid-Holland. Regionale waterkeringen zijn een verzameling van niet-primaire waterkeringen, zoals boezemkades, waterkeringen langs kanal...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Water
  • Spatial planning
 • De provincie Utrecht legt een norm vast voor het beschermingsniveau van regionale waterkeringen. Deze keringen zijn in beheer bij het waterschap (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Dit is gedaan i...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/26/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
  • Spatial planning
 • De provincie Utrecht legt een norm vast voor het beschermingsniveau van regionale waterkeringen. Deze keringen zijn in beheer bij het waterschap (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden). Dit is ...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
  • Spatial planning
 • In het peilbesluit worden waterstanden opgenomen of bandbreedten waarbinnen de waterstanden onder normale omstandigheden kunnen variëren. Een peilbesluit geeft aan de inwoners/gebruikers van een gebie...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 10/02/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water

Filter your results