Dataset

Peilbesluiten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset laat de peilgebieden/peilvakken zien van de waterschappen binnen Zuid-Holland. Binnen een peilgebied worden de peilbesluiten (bijvoorbeeld voor het zomer- en winterpeil) door waterschappen vastgelegd en gehandhaafd.

Deze data dient ter aanvulling op de kaart met drooglegging en CO2 uitstoot, om snel te kunnen achterhalen op welk peilgebied eventuele maatregelen effect hebben.

Deze data is aangeleverd door alle waterschappen in Zuid-Holland en geaggregeerd in een dataset, waarin de peilbesluiten te zien zijn per peilvak. De waterschappen hebben verschillende benamingen voor de waterpeilen. Bovenpeil heet ook wel zomerpeil of hoogpeil en onderpeil heet ook wel winterpeil of laagpeil. Het bovenpeil geldt van: 15 mei - 15 augustus Het onderpeil geldt van: 1 oktober – 1 april

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3ALEGGER_PEILBESLUITEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LEGGER_PEILBESLUITEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

LEGGER_PEILBESLUITEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Peilbesluiten

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_leggers/MapServer

accessPoint