Dataset

Dataset Peilbuizen Assen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Assen (Gemeente)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Flood defences and water management
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een peilbuis is een buis met één geperforeerd deel, die in de bodem wordt geplaatst om de stijghoogte van het grondwater (zowel van het freatisch vlak als van diepere stijghoogten) vast te stellen, of voor bewaking van de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. 

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Dataset Peilbuizen Assen ArcGIS Map Service

JSON CC-BY (4.0)

Dataset Peilbuizen Assen Feature Service

Dataset Peilbuizen Assen CSV

CSV CC-BY (4.0)

Dataset Peilbuizen Assen Feature Service

Preview

Dataset Peilbuizen Assen KML

KML CC-BY (4.0)

Dataset Peilbuizen Assen Feature Service

Dataset Peilbuizen Assen Shapefile

SHAPE CC-BY (4.0)

Dataset Peilbuizen Assen Feature Service