Dataset

Dataset met voedselconsumptiepeilingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY-SA (4.0)
Thema
  • Food
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

RIVM zal in de komende periode datasets met voedselconsumptiepeilingen openbaar maken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Documentation

Databron nog niet beschikbaar

HTML CC-BY-SA (4.0)
Download: https://data.overheid.nl/geplande-dataset

RIVM zal in de komende periode datasets met voedselconsumptiepeilingen openbaar maken.