Dataset

Voedselconsumptie; voedselgroep, leeftijd, geslacht 2007-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Food
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 (VCP basis 2007-2010) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel is gemaakt voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg en bevat gegevens over de gebruikelijke consumptie of inname van groente, fruit en vis in gram per dag van mensen in de leeftijd van 7 tot 70 jaar. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht en verschillende leeftijdsklassen. Deze tabel is stopgezet. Zie uitgebreide informatie over voedselconsumptie uit de VCP 2012-2016 onder het thema "voedselcosumptie" op Statline RIVM (zie link naar de meest relevante tabel in paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007-2010

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 28-04-2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50024NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50024NED

Gemiddelde consumptie, mediane consumptie Voedselgroep, geslacht, leeftijd,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50024NED

Gemiddelde consumptie, mediane consumptie Voedselgroep, geslacht, leeftijd,