Dataset

Peilbesluiten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Water
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze dataset laat de peilgebieden/peilvakken zien van de waterschappen binnen Zuid-Holland. Binnen een peilgebied worden de peilbesluiten (bijvoorbeeld voor het zomer- en winterpeil) door waterschappen vastgelegd en gehandhaafd.

Deze data dient ter aanvulling op de kaart met drooglegging en CO2 uitstoot, om snel te kunnen achterhalen op welk peilgebied eventuele maatregelen effect hebben.

Deze data is aangeleverd door alle waterschappen in Zuid-Holland en geaggregeerd in een dataset, waarin de peilbesluiten te zien zijn per peilvak. De waterschappen hebben verschillende benamingen voor de waterpeilen. Bovenpeil heet ook wel zomerpeil of hoogpeil en onderpeil heet ook wel winterpeil of laagpeil. Het bovenpeil geldt van: 15 mei - 15 augustus Het onderpeil geldt van: 1 oktober – 1 april

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3ALEGGER_PEILBESLUITEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LEGGER_PEILBESLUITEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Peilbesluiten

LEGGER_PEILBESLUITEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Peilbesluiten

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Peilbesluiten

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_leggers/MapServer

accessPoint