Datasets

15 datasets

 • Dataset

  Peilbesluiten

  Deze dataset laat de peilgebieden/peilvakken zien van de waterschappen binnen Zuid-Holland. Binnen een peilgebied worden de peilbesluiten (bijvoorbeeld voor het zomer- en winterpeil) door waterschappe...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-05-2023
  Thema:
  • Water
 • Deze dataset laat de peilgebieden/peilvakken zien van de waterschappen binnen Zuid-Holland. Binnen een peilgebied worden de peilbesluiten (bijvoorbeeld voor het zomer- en winterpeil) door waterschappe...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Water
 • De provincie Utrecht legt een norm vast voor het beschermingsniveau van regionale waterkeringen. Deze keringen zijn in beheer bij het waterschap (Waterschap Vallei en Veluwe). Dit is gedaan in het b...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 15-01-2023
  Thema:
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
 • De provincie Utrecht legt een norm vast voor het beschermingsniveau van regionale waterkeringen. Deze keringen zijn in beheer bij het waterschap (Waterschap Rivierenland). Dit is gedaan in het beslu...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 15-01-2023
  Thema:
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
 • Dataset

  Waterschappen

  Het bestand geeft van ieder waterschap in Nederland de grens, de naam en de zetel (plaats van vestiging).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 16-11-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
 • Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe normen voor primaire waterkeringen. De primaire waterkeringen zijn niet langer ingedeeld in dijkringen maar in dijktrajecten. Iedere twaalf jaar beoordelen de waterb...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
 • Deze kaartlaag toont de regionale waterkeringen in de provincie Zuid-Holland. Regionale waterkeringen zijn een verzameling van niet-primaire waterkeringen, zoals boezemkades, waterkeringen langs kanal...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
 • De provincie Utrecht legt een norm vast voor het beschermingsniveau van regionale waterkeringen. Deze keringen zijn in beheer bij het waterschap (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Dit is gedaan i...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-10-2022
  Thema:
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
 • De provincie Utrecht legt een norm vast voor het beschermingsniveau van regionale waterkeringen. Deze keringen zijn in beheer bij het waterschap (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden). Dit is ...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
 • In het peilbesluit worden waterstanden opgenomen of bandbreedten waarbinnen de waterstanden onder normale omstandigheden kunnen variëren. Een peilbesluit geeft aan de inwoners/gebruikers van een gebie...

  Data eigenaar: Noord-Brabant (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-10-2022
  Thema:
  • Water

Filter je resultaten