type-icon

Dataset

Zoeken

19 datasets

 • Het bestand geeft van ieder waterschap in Nederland de grens, de naam en de zetel (plaats van vestiging).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Water, Ruimtelijke ordening
 • Het waterschapsgebied Vallei en Veluwe is gebaseerd op de landelijk kaart met waterschapsgrenzen. Het gebied binnen de provincie Overijssel is aangewezen voor de subsidieregeling Deltaplan Agrarisch W...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Water, Organisatie en beleid, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Het waterschapsgebied Vechtstromem is gebaseerd op de landelijk kaart met waterschapsgrenzen. Het gebied binnen de provincie Overijssel is aangewezen voor de subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Water...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Water, Organisatie en beleid, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • De Overheid.nl Monitor is in 1999 gestart. Toentertijd zijn in totaal 580 overheidswebsites onderzocht. Dit was in een periode dat het merendeel van de overheidsorganisaties geen website had. Het aant...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Bestuur
 • Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe normen voor primaire waterkeringen. De primaire waterkeringen zijn niet langer ingedeeld in dijkringen maar in dijktrajecten. Iedere twaalf jaar beoordelen de waterb...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Water, Ruimtelijke ordening
 • Onder waardevolle kleine wateren verstaan we naast bronnen en vennen ook bovenlopen in Overijssel met een hoge biodiversiteit en landschappelijke waarde. Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn wa...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 27-02-2021
  Thema: Water, Ruimtelijke ordening, Organisatie en beleid, Transport
 • De Registratie actueel hoogtebestand Nederland (AHN) bestaat uit een bestand met gedetailleerde hoogtegegevens van heel Nederland. Van iedere vierkante meter van het maaiveld en ook van de bouwwerken ...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 27-02-2021
  Thema: Bestuur
 • De provincie Utrecht legt een norm vast voor het beschermingsniveau van regionale waterkeringen. Deze keringen zijn in beheer bij het waterschap (Waterschap Rivierenland). Dit is gedaan in het beslui...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Water, Ruimtelijke ordening
 • Deze kaartlaag toont de regionale waterkeringen in de provincie Zuid-Holland. Regionale waterkeringen zijn een verzameling van niet-primaire waterkeringen, zoals boezemkades, waterkeringen langs kanal...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Water, Ruimtelijke ordening
 • Sinds 2015 zijn alle ministeries gestart met een jaarlijkse rijksbrede data inventarisatie. Een data inventarisatie is een manier om alle beschikbare data in een organisatie in kaart te brengen en te ...

  Data eigenaar: KOOP (Netherlands publication office)
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Bestuur

Filter je resultaten