Data-inventarisatie

In 2015 zijn alle ministeries gestart met een jaarlijkse rijksbrede data inventarisatie. Een data inventarisatie is een manier om alle beschikbare data in een organisatie in kaart te brengen en te onderzoeken welke data geschikt is om als open data te publiceren. Per departement wordt aangegeven welke datasets beschikbaar zijn voor hergebruik, welke nog openbaar worden en welke datasets gesloten blijven vanwege (bijvoorbeeld) persoonsgegevens. De data inventarisatie is volledig openbaar en levert jaarlijks vele nieuwe beschikbare datasets op.

Sinds 2017 is de data-inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren die data publiceren op data.overheid.nl

Resultaten data-inventarisaties

De resultaten uit de data-inventarisatie worden elk jaar gepubliceerd op data.overheid.nl.