Data kwaliteit beleid

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft er naar om de kwaliteit van de datasets optimaal te houden. Om te zorgen dat kwaliteit gewaarborgd blijft, zijn onderstaande eisen en uitgangspunten opgesteld. De eisen waar elke dataset beschrijving aan moet voldoen:

  • Voor een dataset zijn alle verplichte velden van het DCAT-AP-NL profiel tenminste correct ingevuld;
  • Een dataset omvat tenminste één distributie met werkende links of een webservice koppeling;
  • De data-eigenaar van een dataset is actueel en bekend bij data.overheid.nl;

Uitgangspunten

  • Licentie-informatie  is altijd duidelijk, "licentie onbekend" mag alleen tijdelijk worden gebruikt. 
  • De "meer informatie" link is aanwezig en werkt (geen 404 of niet relevante informatie)
  • Dataformaat van de distributie(s) komt overeen met de opgegeven link naar de bron van de data.  
  • De invulling van de rollen van data-eigenaar, verstrekker en catalogusbeheer kloppen met daadwerkelijke situatie

Elke dataset moet tenminste voldoen aan bovenstaande eisen. Bij reguliere controle of door een melding van een gebruiker kan blijken dat een dataset niet voldoet aan de minimale eisen.  De volgende procedure treedt in werking: 

  • data.overheid.nl neemt contact op met de data-eigenaar of verstrekker;
  • indien de dataset informatie na 21 werkdagen na contact niet voldoet aan de eisen, wordt de dataset gedepubliceerd; de dataset is niet meer vindbaar op data.overheid.nl
  • Zodra de dataset weer voldoet aan de eisen, zal de dataset opnieuw gepubliceerd worden. 

Disclaimer

De datasets die getoond worden op data.overheid.nl zijn door externe partijen aangeleverd. De precieze inhoud van de dataset is bij ons niet bekend. Het open data team stelt zich niet aansprakelijk voor fouten in de datasets op data.overheid.nl. Het team probeert de kwaliteit van de dataset altijd 100% te houden, maar kan dit u nooit garanderen.