Datakwaliteitsbeleid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties streeft er naar om de kwaliteit van de datasets optimaal te houden. Om te zorgen dat kwaliteit gewaarborgd blijft, zijn onderstaande eisen en uitgangspunten opgesteld. De eisen waar elke dataset beschrijving aan moet voldoen:

  • Voor een dataset zijn alle verplichte velden van het DCAT-AP-NL profiel tenminste correct ingevuld;
  • Een dataset omvat tenminste één distributie met werkende links of een webservice koppeling;
  • De data-eigenaar van een dataset is actueel en bekend bij data.overheid.nl (lijst met bekende organisaties);

Elke dataset moet tenminste voldoen aan bovenstaande eisen. Bij reguliere controle of door een melding van een gebruiker kan blijken dat een dataset niet voldoet aan de minimale eisen.  De volgende procedure treedt in werking: 

  • data.overheid.nl neemt contact op met de data-eigenaar of verstrekker;
  • indien de dataset informatie na 21 werkdagen na contact niet voldoet aan de eisen,  wordt de dataset gedepubliceerd; de dataset is niet meer vindbaar op data.overheid.nl
  • Zodra de dataset weer voldoet aan de eisen, zal de dataset opnieuw gepubliceerd worden. 

 

Disclaimer

De datasets die getoond worden op data.overheid.nl zijn door externe partijen aangeleverd. De precieze inhoud van de dataset is bij ons niet bekend. Het open data team stelt zich niet aansprakelijk voor fouten in de datasets op data.overheid.nl. Het team probeert de kwaliteit van de dataset altijd 100% te houden, maar kan dit u nooit garanderen.