Datasets

21 datasets

 • Inhoud: Uitslagen van de verkiezingen van de gemeenteraad op 16 maart naar stembureau per partij en kandidaat. De verkiezingen zijn op 14, 15 en 16 maart gehouden. Beperkingen: geen Updatefrequentie:...

  Data owner: Groningen (Gemeente)
  Updated: 10/12/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • De Uniforme Productnamenlijst is een lijst met uniforme naamgeving voor de producten en diensten van de Nederlandse overheid. Iedere overheidsorganisatie is vrij om te bepalen wat haar producten en di...

  Data owner: Logius (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Municipalities
  • Provinces
  • Dutch government
  • Water authorities
 • Ondernemersplein biedt ondernemers volledige en up-to-date informatie van de overheid. Aangevuld met wet- en regelgeving, subsidies en evenementen. Gemaakt door een gezamenlijke overheidsredactie. Dez...

  Data owner: Kamer van Koophandel (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Dutch government
  • Entrepreneurship
  • Working conditions
  • Terms of employment
 • Bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties (o.a. ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen) in een downloadbaar XML-bestand. Het bestan...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Dutch government
 • Een overzicht van de dataset Linked Data Overheid. Het betreft een dataset met een dump van de LIDO database. Let op: het bestand is uitgepakt 36 GB groot!

  Data owner: KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
  Updated: 03/01/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Beschrijving Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Ut...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 01/12/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Inhoud: Op het platform openonderzoekgroningen.nl vind je scripties en publicaties van stagiaires en trainees werkzaam voor partnerorganisaties van het Akkoord van Groningen. De onderzoeken beslaan ee...

  Data owner: Groningen (Gemeente)
  Updated: 11/24/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Inhoud: Link naar de 'digitale bedrijvengids', een ArcGis-online kaart met de vestigingen en van bedrijven en instellingen. Er kan een selectie gemaakt worden naar branche. De vestigingen zijn van die...

  Data owner: Groningen (Gemeente)
  Updated: 10/12/2022 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • Alle regelingen uit het basiswettenbestand zijn als open data beschikbaar in XML-formaat. Deze kunnen gedownload worden over HTTPS vanaf de repository. Daardoor is het mogelijk om een eigen kopie van ...

  Data owner: KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
  Updated: 07/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Law
 • Om in beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening, heeft Deloitte voor het tweede jaar op rij de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bi...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance

Filter your results