Dataset

Register Overheidsorganisaties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bijgewerkt 10/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
High value

A high value dataset has a high value for society.

Close
Reference dataset

Reference datasets are essential for promoting the use of government data. This data is valuable when used with other government data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties (o.a. ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen) in een downloadbaar XML-bestand. Het bestand wordt dagelijks gegenereerd en bevat alle gegevens zoals deze op https://almanak.overheid.nl staan.

Landing page: http://www.overheid.nl/help/overheidsorganisaties/

Contactinformatie
Naam: KOOP
Email: info@overheid.nl

Download

Register Overheidsorganisaties

Download XML CC-0 (1.0)

Register Overheidsorganisaties in XML formaat

SRU koppelvlak zoekdienst Register Overheidsorganisaties

Download XML CC-0 (1.0)

SRU koppelvlak zoekdienst Register Overheidsorganisaties