type-icon

Dataset

Zoeken

18 datasets

 • Ondernemersplein biedt ondernemers volledige en up-to-date informatie van de overheid. Aangevuld met wet- en regelgeving, subsidies en evenementen. Gemaakt door een gezamenlijke overheidsredactie. Dez...

  Data eigenaar: Kamer van Koophandel
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Rijksoverheid, Ondernemen, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden
 • Bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties (o.a. ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen) in een downloadbaar XML-bestand. Het bestan...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Rijksoverheid
 • Vanaf 2003 zijn vragenlijsten uitgezet onder het personeel van de 14 arbeidsvoorwaardelijke sectoren van de overheid. De resultaten van deze onderzoeken naar de werkbeleving zijn in deze dataset keuz...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • In het onderdeel tuchtrecht treft u de uitspraken van het wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht aan. Wettelijk niet-hiërarchische tuchtrecht is onder te verdelen in het tuchtrecht voor de vrije beroe...

  Data eigenaar: KOOP (Netherlands publication office)
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Bestuur
 • Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg: Wet normering topinkomens (WNT), in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaa...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Bestuur
 • Een overzicht van de dataset Linked Data Overheid. Het betreft een dataset met een dump van de LIDO database. Let op: het bestand is uitgepakt 36 GB groot!

  Data eigenaar: KOOP (Netherlands publication office)
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Bestuur
 • Enquêteresultaten uit 2010, 2012 en 2014 naar de omvang en de aard van agressie en geweld dat men heeft ervaren en de gevolgen daarvan. De volgende groepen zijn bevraagd en per groep is een dataset be...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren. En om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn. V...

  Data eigenaar: Logius
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Bestuur
 • Sinds 2015 zijn alle ministeries gestart met een jaarlijkse rijksbrede data inventarisatie. Een data inventarisatie is een manier om alle beschikbare data in een organisatie in kaart te brengen en te ...

  Data eigenaar: KOOP (Netherlands publication office)
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Bestuur
 • Het Ministerie van Financien gaat binnen vijf jaar de financiele kolom ontsluiten als open data.

  Data eigenaar: Ministerie van Financien
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Financien

Filter je resultaten