Dataset

Inventarisatie armoedebeleid G27

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 04/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Om het armoedebeleid in beeld te brengen is er door SGBO een vragenlijst ontwikkeld. deze vragenlijst biedt inzicht in: bestaande inkomensafhankelijke regelingen, individuele bijzondere bijstand, schuldhulpverlening. Er is gebruik gemaakt van de armoedemonitor 2005, onderzoek naar voedselbanken en implicaties van de Wet Werk en Bijstend (WWB). Doelstellingen: – Het bevorderen van de maatschappelijke participatie – Ontplooiing en bieden van inkomensondersteuning

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Inventarisatie armoedebeleid G27, 2006

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: SGBO

Opdrachtgever: Gemeenten, diverse, waaronder de gemeente Groningen