Organization

KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties) (Rijk)

Permanent linkCopied
Logius|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl. KOOP ondersteunt daarmee alle overheidsorganisaties in Nederland om elke dag informatie zoals wet- en regelgeving, parlementaire stukken, vergunningen en internationale verdragen te publiceren.
Logo KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties)

28 datasets

 • Met de Verkeersbesluiten applicatie kunnen overheden verkeersbesluiten via internet rechtsgeldig bekend maken en publiceren in de Staatscourant. Hiermee wordt voldaan aan de eisen uit het Besluit admi...

  Data owner: KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
  Updated: 04/17/2023 - 00:00
  Theme:
  • Traffic
 • In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) inf...

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer) (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Traffic
  • Roads
 • De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Ko...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 07/27/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er ka...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 07/27/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO ...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 12/22/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Space and infrastructure
  • Spatial planning
 • LET OP: dit is een dataset aangemaakt door data.overheid.nl om inzicht te bieden in de beschikbare basisregistraties. Inhoud basisregister: Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedri...

  Data owner: Kamer van Koophandel (Rijk)
  Updated: 12/22/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
  • Trade
 • In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen (ongeveer 13 miljoen burgers) die aangifte inkomstenbelasting doet. Overheidsorganisaties gebruiken de...

  Data owner: Belastingdienst (Rijk)
  Updated: 04/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Taxation
  • Income policy
 • De Centrale OIN Raadpleegvoorziening geeft een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie Identificatienummers (OIN). Organisaties die met of binnen de overheid digitaal informatie willen uitw...

  Data owner: Logius (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Op data.overheid.nl worden waardelijsten gebruikt om het makkelijk te maken om datasets aan te melden. Waardelijsten worden ook gebruikt om de aanlevering van dataset informatie vanuit externe catalog...

  Data owner: KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Hergebruik: De topografische gegevens worden beschi...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance

Filter your results