Dataset

Verkeersbesluiten in de Staatscourant

Permanent linkCopied
State Available
Data owner KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
Updated 04/17/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Met de Verkeersbesluiten applicatie kunnen overheden verkeersbesluiten via internet rechtsgeldig bekend maken en publiceren in de Staatscourant. Hiermee wordt voldaan aan de eisen uit het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). De applicatie is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu door KOOP ( Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties).

Verkeersbesluiten worden ingelegd in de Staatscourant m.b.v. de Verkeersbesluiten applicatie en het resultaat wordt gepubliceerd op overheid.nl.

Let op: Sinds 1 juli 2021 is de Wep (Wet Elektronische Publicaties) in werking getreden, daardoor is er een verandering doorgevoerd in de rubriek van het verkeersbesluit (dit is geworden: verkeersbesluit of -mededeling).

Landing page: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier