Dataset

NDW Verkeersborden Eindhoven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 05/02/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het NDW is eigenaar van deze gegevens.

Deze dataset bevat de verkeersborden in Eindhoven en bijbehorende informatie zoals geleverd door NDW (https://docs.ndw.nu/api/trafficsigns/nl/index.html). We maken voor deze dataset gebruik van de service: https://data.ndw.nu/api/rest/static-road-data/traffic-signs/v2/current-state

De originele dataset kan per bord verschillende gebeurtenissen ("events") bevatten. Mogelijke waardes van dergelijke events zijn "gecreeerd", "geupdatet", of "verwijderd". Enkel de meest recente gebeurtenis wordt weergegeven op het portaal, tenzij de meest recente gebeurtenis "verwijderd" is. Verwijderde borden worden namelijk niet weergegeven.

Voor meer informatie, zie: NDW Verkeersborden Download Service API beschrijving.

Aangezien deze data geleverd wordt door een externe bron, kunnen wij de datakwaliteit en continue beschikbaar blijven van de data niet garanderen.

Houdt er onder andere rekening mee dat:

<p></p><p></p><p><br><br></p><ul><li><span>Niet alle velden consequent gevuld zijn</span></li></ul><ul><li>Linkjes naar afbeeldingen niet altijd werken of aanwezig zijn.</li></ul><ul><li>Borden tussen verschillende gebeurtenissen van locatie verplaatst kunnen zijn.</li></ul><ul><li>Wanneer er meerdere borden op een locatie staan, zijn deze allemaal in de foto opgenomen.</li></ul><ul><li>Om sommige afbeeldingen te bekijken, is inloggen bij Cyclomedia noodzakelijk.</li></ul><ul><li>De volgende RVV codes zijn opgenomen: A, B (geen BB, BE, BT, BW), C, D, E, F, G, H, J, L (https://www.verkeersbordenoverzicht.nl/).</li></ul><ul><li>Onderborden zijn niet opgenomen (RVV-serie OB).</li></ul><ul><li>Bij de A-borden is er geen informatie over de snelheid die op het bord wordt afgebeeld</li></ul><p><br><br></p><ul><li>Verder geeft het attribuut met de straatnaam een algemene aanduiding die niet altijd klopt en zijn er problemen met diakritische tekens. Door dit attribuut "BESCHRIJVING_INDICATIE_LOCATIE" te noemen, pogen we deze onzekerheid te duiden.  </li></ul><p><br><br></p><p>(Gemeente Eindhoven heeft geen invloed op bovenstaande, aangezien het geen data in eigendom van Gemeente Eindhoven betreft. Bij twijfel: <span>zie:&nbsp;</span><a href="https://docs.ndw.nu/data-uitwisseling/interface-beschrijvingen/verkeersborden-api/">NDW Verkeersborden Download Service API beschrijving</a>.)</p><p></p><p></p>

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/ndw-verkeersborden-eindhoven/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON CC-BY (4.0)

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON CC-BY (4.0)

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV CC-BY (4.0)

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON CC-BY (4.0)

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE CC-BY (4.0)

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

NDW Verkeersborden Eindhoven - Schema

JSON CC-BY (4.0)
name code type description
name ID code id type int description Uniek ID van het bord
name NDW_ID code ndw_id type text description
name TYPE code type type text description wijzigingstype (gaat het om een nieuw bord (created), of een wijziging op een bestaand bord (updated))
name GEVALIDEERD code validated type text description validated: validatie van de data ja (j) nee (n)
name RVV_CODE code rvv_code type text description RVV staat voor Reglement verkeersregels en verkeerstekens. De rvv codes beschrijven de meest voorkomende verkeersborden, wegbebakeningen en bewegwijzeringen in Nederland. (www.verkeersbordenoverzicht.nl)
name TEKST_BORD code text_signs type text description Tekst op de onderborden die behoren bij de binnen scope zijnde verkeersborden.
name location code location type text description alle locatie informatie als json object, bevat ook RD X en Y coordinaten (ESPG:28992)
name details code details type text description alle detail informatie (o.a. afbeelding van het bord) als json object
name DATUM_PUBLICATIE code publication_timestamp type datetime description publication_timestamp: datum waarop bord onderdeel geworden is van dataset.
name location_wgs84 code location_wgs84 type text description tussen resultaat locatie lat,lon
name PLAATSING code location_placement type text description location_placement: Aanduiding of het bord zich langs of boven de weg bevindt.
name KANT code location_side type text description Location_side: Links of rechts, gebaseerd op de administratieve bepaling van de weg, indien van toepassing voor het betreffende wegvak. Indien betreffende wegvak geen administratieve links rechts aanduiding heeft, wordt kompasstand van het bord benoemd. Als het bord naar het noorden wijst, is kompasstand “zuid”, omdat van toepassing voor het naar zuid rijdende verkeer.
name location_road code location_road type text description tussenresultaat straatnaam
name location_wgs84_latitude code location_wgs84_latitude type text description
name location_wgs84_longitude code location_wgs84_longitude type text description
name BESCHRIJVING_INDICATIE_LOCATIE code location_road_name type text description Straatnaam (nabijgelegen) straat
name FOTO code details_image type text description details_image: Link naar een JPEG van het bord of een link naar Streetsmart.
name EERSTE_EVENT code details_first_seen type date description details_first_seen: datum eerste vastlegging
name MEEST_RECENTE_EVENT code details_last_seen type date description details_last_seen, datum laatste vastlegging
name LOCATIE_PUNT code punt type geo_point_2d description Longitude en Latitude om punt te tonen op de kaart.