Dataset

NDW Verkeersborden Eindhoven

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Eindhoven (Gemeente)
Bijgewerkt 02-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het NDW is eigenaar van deze gegevens.

Deze dataset bevat de verkeersborden in Eindhoven en bijbehorende informatie zoals geleverd door NDW (https://docs.ndw.nu/api/trafficsigns/nl/index.html). We maken voor deze dataset gebruik van de service: https://data.ndw.nu/api/rest/static-road-data/traffic-signs/v2/current-state

De originele dataset kan per bord verschillende gebeurtenissen ("events") bevatten. Mogelijke waardes van dergelijke events zijn "gecreeerd", "geupdatet", of "verwijderd". Enkel de meest recente gebeurtenis wordt weergegeven op het portaal, tenzij de meest recente gebeurtenis "verwijderd" is. Verwijderde borden worden namelijk niet weergegeven.

Voor meer informatie, zie: NDW Verkeersborden Download Service API beschrijving.

Aangezien deze data geleverd wordt door een externe bron, kunnen wij de datakwaliteit en continue beschikbaar blijven van de data niet garanderen.

Let op: op 16-12-2022 hebben we een wijziging aangebracht in deze dataset, de attributen of namen van attributen zijn hierdoor gewijzigd.

Houdt er onder andere rekening mee dat:

<pre><p></p><p></p></pre><ul><li><span>Niet alle velden consequent gevuld zijn.</span></li></ul><ul><li>Borden tussen verschillende gebeurtenissen van locatie verplaatst kunnen zijn.</li></ul><ul><li>Wanneer er meerdere borden op een locatie staan, zijn deze allemaal in de foto opgenomen.</li></ul><ul><li>Om sommige afbeeldingen te bekijken, is inloggen bij Cyclomedia noodzakelijk.</li></ul><ul><li>De volgende RVV codes zijn opgenomen: A, B (geen BB, BE, BT, BW), C, D, E, F, G, H, J, L (https://www.verkeersbordenoverzicht.nl/).</li></ul><ul><li>Onderborden zijn niet opgenomen (RVV-serie OB).</li></ul><ul><li>Bij de A-borden is er geen informatie over de snelheid die op het bord wordt afgebeeld</li></ul><p><br /></p><ul><li>Verder geeft het attribuut met de straatnaam een algemene aanduiding die niet altijd klopt en zijn er problemen met diakritische tekens. Door dit attribuut "BESCHRIJVING_INDICATIE_LOCATIE" te noemen, pogen we deze onzekerheid te duiden.  </li></ul><p><br /></p><p>(Gemeente Eindhoven heeft geen invloed op bovenstaande, aangezien het geen data in eigendom van Gemeente Eindhoven betreft. Bij twijfel: <span>zie: </span><a href="https://docs.ndw.nu/data-uitwisseling/interface-beschrijvingen/verkeersborden-api/">NDW Verkeersborden Download Service API beschrijving</a>.)</p><p></p><p></p>

Bestemmingspagina: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/ndw-verkeersborden-eindhoven/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

json

JSON CC-BY (4.0)

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON CC-BY (4.0)

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV CC-BY (4.0)

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON CC-BY (4.0)

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE CC-BY (4.0)

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.