Dataset

Centrale OIN Raadpleegvoorziening (COR)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Logius (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Governance
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
Reference dataset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Close

De Centrale OIN Raadpleegvoorziening geeft een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie Identificatienummers (OIN). Organisaties die met of binnen de overheid digitaal informatie willen uitwisselen op basis van de Digikoppeling Standaard kunnen een OIN krijgen. Dit is een uniek identificerend nummer dat gebruikt wordt in de digitale communicatie en onder meer wordt opgenomen in PKIO-certificaten.

Met de COR API kunnen de OIN’s van geregistreerde organisaties worden opgevraagd en de organisatienamen bij bestaande OIN’s worden opgezocht.

De COR API biedt de volgende services aan: Opvragen OIN en organisatienamen zonder parameters Opvragen OIN en organisaties met parameters Opvragen enkele organisatie Opvragen laatste wijziging op de COR database Voor het opvragen van organisaties kan gefilterd worden op: OIN, naam, status, organisatie code, organisatie Type en KvK nummer. Deze filters kunnen gecombineerd worden.

De licentie staat op "Onbekend" omdat deze niet expliciet is gedefinieerd door de data-eigenaar. De data is publiek beschikbaar.

Landing page: https://portaal.digikoppeling.nl/registers/corApi/index

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

CSV download van OIN register

CSV Onbekende licentie

Exporteer alle OIN

COR API

JSON Onbekende licentie

De Centrale OIN Raadpleegvoorziening is te bevragen via een REST API. Met de API kunnen de OIN’s van geregistreerde organisaties worden opgevraagd en de organisatienamen bij bestaande OIN’s worden opgezocht.

Documentation