Dataset

Waardelijsten voor data.overheid.nl en DCAT

Permanent linkCopied
State Available
Data owner KOOP (Netherlands Publication Office) (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
Reference dataset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Close

Op data.overheid.nl worden waardelijsten gebruikt om het makkelijk te maken om datasets aan te melden. Waardelijsten worden ook gebruikt om de aanlevering van dataset informatie vanuit externe catalogi te valideren. De waardelijsten maken onderdeel uit van het toepassingsprofiel van DCAT dat data.overheid.nl heeft ontwikkeld. Deze versie van de waardelijsten is de basis voor de DCAT-AP-DONL versie 1.1.

Landing page: https://waardelijsten.dcat-ap-donl.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Waardelijsten data.overheid.nl in JSON formaat

JSON CC-0 (1.0)

Pagina met downloadbare waardelijsten in JSON formaat zoals deze worden gebruikt op data.overheid.nl.

Documentation