Dataset

Waardeketens: Onderzoeksresultaten waardeketens en verplaatsingen van activiteiten door bedrijven. (01-01-2009 - 01-01-2012)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat de onderzoeksresultaten van een eenmalige enquête onder een geselecteerde populatie van bedrijven waarin wordt uitgevraagd of activiteiten in de periode 2009 t/m 2011 zijn verplaatst binnen Nederland, van Nederland naar het buitenland of van het buitenland naar Nederland.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Steekproef: gestratificeerd naar SBI categorieën B tot en met N. Getrokken uit de Productie Statistiek (PS), populatie van bedrijven met meer dan 100 werknemers (groter of gelijk aan GK_SBS 71). Daarnaaast is gelet op voldoende vulling van de cellen in de subcategorieën: • High and medium high-technology manufacturing (HIT and MHT) (covering NACE Rev.2 codes CE, CF, CH25.4, CI, CJ, CK,CL29, CL30.2, CL30.3, CL30.4, CL30.9, and CM32.5),• Low and medium low-technology manufacturing (MLT, LOT) (covering NACE Rev.2 codes CA, CB, CC16, CC17, CC18, CD, CG, CH24, CH25.1, CH25.2, CH25.3, CH25.5, CH25.6, CH25.7, CH25.9, CL30.1, CM31, CM32.1, CM32.2, CM32.3, CM32.4 and, CM32.9),• Knowledge-intensive market services (KWNMS) (covering NACE Rev.2 codes H50, H51, L, MA, MC73, MC74, N77, N78, N80, N81 and N82).

Populatie

De populatie bestaat uit bedrijven met meer dan 100 werknemers; een range van SBI-groepen en een range van grootteklassen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f3364

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier