Dataset

Statistiek financiën van Ondernemingen (NFO). Waardes van balans en resultatenrekening van de niet financiële ondernemingen. (01-01-2014 - 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit microdatabestand is samengesteld uit gegevens van financiën over kleine ondernemingen (SFKO), gebaseerd op de databank voor de vennootschapsbelasting van het Ministerie van Financiën en de statistiek financiën van grote ondernemingen samengesteld uit een directe enquetering. Het criterium of een onderneming groot of klein is, wordt bepaald door het balanstotaal. Kleine ondernemingen zijn ondernemingen met een balanstotaal lager dan 40 miljoen euro, dat was 23 miljoen euro voor de jaren 2001 tot en met 2010. Voor de periode 1992 -2000 was dit 25 mln gulden.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Elk record bevat balans- en resultatenrekeninggegevens van de fiscale aangever vennootschapsbelasting en de berichtgevers van de statistiek financiën van grote ondernemingen uit de niet financiële sector die gerespondeerd hebben. De ophoogfactor wordt per stratum (Sbi samenvoeging) bepaald. De ophoogfactoren worden daarom niet toegepast wanneer alleen naar gegevens van de afzonderlijke ondernemingen wordt gekeken. Om het totaalbeeld van de populatie te verkrijgen, worden de ophoogfactoren van de ondernemingen alleen op alle ondernemingen tegelijk toegepast.

Populatie

Fiscale aangevers, uit de niet financiële sector, samengesteld uit het bestand van de vennootschapsbelsating van het Ministerie van Financiën en de ondernemingengroepen uit de statistiek financiën van grote ondernemingen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410802075e4

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier