Dataset

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro). De gegevens zijn ingedeeld naar economische activiteit (hoofdsectie Standaard Bedrijfsindeling 2008) en naar buitenlandse verwevenheid.

Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2018.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2021: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt vanaf statistiekjaar 2019 niet meer geactualiseerd. Reden hiervoor is dat een aantal variabelen niet meer gevuld kan worden i.v.m. een herontwerp van de vragenlijst die ten grondslag ligt aan deze Statline tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door "Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008". Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80262ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80262ned

Balans en resultatenrekening van grote ondernemingen in de niet-financiële sector naar activiteit en naar buitenlands belang.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80262ned

Balans en resultatenrekening van grote ondernemingen in de niet-financiële sector naar activiteit en naar buitenlands belang.