Dataset

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro). De gegevens zijn ingedeeld naar economische activiteit (hoofdsectie Standaard Bedrijfsindeling 2008) en naar buitenlandse verwevenheid.

Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2018.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2021: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt vanaf statistiekjaar 2019 niet meer geactualiseerd. Reden hiervoor is dat een aantal variabelen niet meer gevuld kan worden i.v.m. een herontwerp van de vragenlijst die ten grondslag ligt aan deze Statline tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door "Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008". Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80262ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80262ned

Balans en resultatenrekening van grote ondernemingen in de niet-financiële sector naar activiteit en naar buitenlands belang.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80262ned

Balans en resultatenrekening van grote ondernemingen in de niet-financiële sector naar activiteit en naar buitenlands belang.