Dataset

Niet financiële sector; financiën grote ondernemingen 1977-2010

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 12-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 23 miljoen euro). Gemakshalve wordt hier de term "onderneming" gebruikt; feitelijk correct is echter "ondernemingengroep" zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar: 1977-2010.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2010 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2013: Er zijn tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Vanaf 2011 wordt het criterium voor de grote ondernemingen gelegd bij een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro. Deze informatie kunt u vinden in de tabel Niet-financiële sector; financiën grote ondernemingen (SBI 2008), waarin het balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro is teruggelegd tot en met 2000. Zie paragraaf 3 voor de hyperlink.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is per 15 maart 2013 stopgezet omdat er vanaf 2000 een nieuwe reeks beschikbaar is op basis van een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37697

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37697

Historische reeks met balans en resultatenrekening van grote rechtspersoonlijkheid bezittende niet - financiele ondernemingen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37697

Historische reeks met balans en resultatenrekening van grote rechtspersoonlijkheid bezittende niet - financiele ondernemingen.